02 / 962 04 19

Контакти

Гр. София 1407, ул. „Златовръх” №34 /вход откъм „Галичица”/
Тел: 962 04 19
Моб.: 0885 962 715
e-mail:


Контакт с шивачница Къщата